STYRELSEBESLUT

PROTOKOLL 

Procedur G72


P.g.a. särskildt sakförhållande har styrelsen beslutat att förfara enligt procedur G72. 


Detta innebär att alla beslut, mötesprotokoll och övriga hndlingar som berör personuppgifter, lämnas endast ut vid särskild begäran. Sådan begäran kan komma att prövas. Prövan som avslås kan inte överklagas om beslutet är taget som ett possitivt beslut. 

Alla handlingar, oavsett klassifikation kommer på såledesvis att hanteras med sekretess. 


Procedur G72 träder i kraft från och med 2020-07-07 kl 15:00

____________________________________
© Copyright. All Rights Reserved.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

ACCEPT